Mathantverk

Ekologiskt, KRAV och Biodynamiskt

Ekologiskt: I den ekologiska odlingen använder man inte konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Fodret till djuren är i huvudsak producerat på den egna gården. Det är också viktigt att djuren får vistas utomhus och att de får utlopp för sina naturliga beteenden.

För att få märka livsmedel som ekologiska krävs att de innehåller minst 95 procent ekologiska ingredienser och att alla steg i produktionen har varit kontrollerade av ekologiska kontrollorgan. För övriga 5 procent kan man ansöka hos Livsmedelsverket att få använda en konventionell ingrediens när det inte finns ekologisk ingrediens av jordbruksursprung i rätt mängd eller av rätt kvalitet. Livsmedelsverket

 

 

 

 

 

 

Krav: KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Organisationen KRAV utveckar reglerna för KRAV-certifierad produktion och vi informerar om och marknadsför KRAV-märkt mat.

KRAVs regler spänner över hela livsmedelskedjan och alla typer av matproduktion; växtodling, djurhållning, fodertillverkning, butik, storhushåll, restaurang och fiske, med mera. Meningen med KRAVs regler är att de ska driva utvecklingen av ekologisk produktion framåt. Alla delar av reglerna ses över inom en treårsperiod och en ny regelbok ges ut årligen.

 

Biodynamiskt: Biodynamiskt jordbruk är en odlingsmetod som baseras på ekologisk odling och en form av astrologi. Odlingsformen härrör från Rudolf Steiners seminarier om jordbruk 1924 och utgår ifrån en antroposofisk världsbild. Det som praktiskt skiljer biodynamisk odling från ekologisk odling är användandet av de åtta biodynamiska preparaten. Preparaten ska enligt Steiner göra så att kosmiska krafter påverkar jord och växter positivt. Biodynamiskt jordbruk är pseudovetenskapligt och skiljer sig från ekologisk odling.

Först när någon sätter sig och i detalj jämför reglerna och uppdaterar efter regeländringar går det att säga något detaljerat och exakt om detta.

För att bli Demetergodkänd måste man ha en välfungerande växtnäringsbalans och djurhållning som omfattar hela gården. Gården ses som en helhet där den enskilda delen influerar och influeras av alla andra delar. Alla Demetergodkända gårdar är Ekologiska Kretsloppsjordbruk.

 

 

 

Mathantverket skapar unika produkter med smak, kvalitet och identitet som industrin inte kan ta fram. Det är en varsam förädling av i huvudsak lokala råvaror, i liten skala och ofta knuten till gården. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som

går att spåra till sitt ursprung. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är närvarande genom hela produktionskedjan. Mathantverk lyfter fram och vidareutvecklar traditionella produkter för konsumenter av idag.

 

Mathantverk

Copyright © All Rights Reserved